Kesätöissä Kymijärven voimalaitoksella

Kesätyöntekijät voimalaitoksen katolla

Kymijärven voimalaitos on monipuolinen työympäristö. Kesätyöt voimalaitoksella voivat olla sähköautomaation kunnossapidossa, konekunnossapidossa sekä voimalaitoksen käyttöryhmässä. Lisäksi töitä on piha- ja ulkoalueiden kunnossapidossa ja siivouksessa.

Voimalaitoksella työskennellessä turvallisuus korostuu. Voimalaitostyöhön ja työympäristöön liittyy erilaisia riskejä ja työtehtäviin on määritelty tarkat turvallisuusohjeet, joita jokaisen tulee noudattaa. Henkilökohtaisia suojaimia käytetään työtehtävän mukaan.

Sähköautomaation kunnossapito

Sähköautomaation kunnossapidon kesätöissä Lahti Energialla pääsee työskentelemään monipuolisissa sähköautomaatiotöissä oman taitotason ja kiinnostuksen mukaan. Näissä kesähommissa on eduksi teknisen alan koulutus ja aiempi kokemus sähköautomaatioalan tehtävistä. Työt edellyttävät sähkötyöturvallisuus-, työturvallisuuskorttia ja hätäensiapukoulutuksen suorittamista. Kesätyöpäivät alkavat usein aikaisin aamulla ja töitä tehdään pääosin voimalaitosalueella.

Sähköautomaation kesätyöntekijä

Sähköautomaatioasentajaharjoittelija Eemelin kesätyöt ovat lähteneet hyvin käyntiin ja työ on ollut mielenkiintoista, mutta tarpeeksi haastavaa. Monet työtehtävät ovat ennakoivia, jotta työympäristö pysyy toimivana ja tapaturmia ei pääse sattumaan. Työtehtäviin on kuulunut esimerkiksi työmaakeskuksien vikavirtasuojien testaamista ja Kymijärvi II -laitoksen kattilarakennuksen valaisimien vaihtoa.

Sähkötyöt vaativat huolellista ja tarkkaa työotetta. Ennen asennustöiden aloittamista on huolehdittava, ettei laitteissa ole jännitettä. Monet sähkötyöt ovat olleet Eemelille entuudestaan tuttuja ja kesän aikana hän on oppinut voimalaitoksen toiminnasta ja turvallisuudesta. Voimalaitoksella ja sähkön parissa työskennellessä työturvallisuus on tärkeää.

Tavallinen työpäivä sähköautomaation kesätöissä alkaa toimistolta, jossa jaetaan työtehtävät ja haetaan tarvittavat työvälineet. Tänä kesänä tiimissä työskentelee kaksi kesätyöntekijää. Tiimiläisten työhön kuuluu sähkölaitteiden kunnossapito ja tarvittaessa uusiminen. Eemelin mielestä työ sähköautomaatiossa sopii sellaisille, joita ala kiinnostaa eikä haittaa työskennellä välillä likaisissakin olosuhteissa.

Konekunnossapito

Konekunnossapidon kesätyöntekijä

Konekunnossapidon kymppi Riku työskentelee Kymijärven voimalaitoksella kunnossapitotiimissä. Työtehtäviin kuuluu vaihtelevia kunnossapidon tehtäviä, kuten koneasennusta ja voiteluhuoltoa. Kymppi toimii myös muiden tuotannon kesätyöntekijöiden osallistuvana vastuuhenkilönä. Kympin vastuulla on lisäksi piha- ja ulkoalueiden kunnossapidon sekä siivouksen työntekijät. Hän jakaa työtehtäviä ja varmistaa, että kaikki tarvittava tulee tehdyksi.

Riku opiskelee konetekniikan insinööriksi ja suuntautuu mekaniikkasuunnittelijaksi. Hän on työskennellyt kunnossapidossa myös edellisenä kesänä. Tänä vuonna hän on päässyt kympin roolissa opastamaan uusia työntekijöitä.

Visa on koneasentajaharjoittelijana Kymijärvellä. Hän opiskelee ensimmäistä vuotta konetekniikkaa ja on aikaisemmin opiskellut sähköalaa.

Konekunnossapidon kesätyöntekijä pihalla

Kunnossapidon työtehtävät ovat laajoja – nurmikonleikkuusta erilaisiin tuotannon kunnossapidon tehtäviin lukuun ottamatta sähkötöitä. Töitä tehdään kattilalla, vastaanotossa ja lämmön talteenoton parissa. Visa on päässyt muun muassa tekemään kuljettimiin muutostöitä, vaihtamaan tiivisteitä ja kiristämään vasaranuohoimia. Monet töistä ovat ennakoivia, kuten laitteiden tarkistaminen vuotojen varalta.

Visalle mieleenpainuvinta on ollut työskennellä Kymijärvi lll:n savukaasukanavassa, jossa puhdistettiin suodattimiin päässyttä hiekkaa. Sieltä pääsi kurkkaamaan laitoksen savupiippuun, jonka korkeus on 119 metriä. Näkymät ylhäältä ovat huikeat!

Parasta kesätöissä on Rikun ja Visan mukaan hyvä porukka sekä se, että pääsee laajasti tekemään erilaisia korjaus- ja huoltotöitä. Töissä ei tule tylsää, sillä jokainen työpäivä on erilainen. Töissä saa vastuuta omista tehtävistään. Samalla ollaan osaltaan vastuussa turvallisuudesta. Töitä ei tehdä yksin ja apua saa aina kokeneemmilta.