Turvallisuuden kehitysinsinööri

Turvallisuuden kehitysinsinööri Antti

Antti on alun perin kotoisin Ruovedeltä, mutta päätyi Lahteen sieltä kotoisin olevan vaimonsa perässä. Hän opiskeli Tampereen teknillisessä yliopistossa (nykyinen Tampereen yliopisto) diplomi-insinööriksi.

Antti pääsi Lahti Energialle projektikoordinaattoriksi Kymijärvi II-voimalaitoksen rakentamisprojektiin vuonna 2010 ja oli niissä työtehtävissä pari vuotta. Sen jälkeen Lahti Energialle avautui turvallisuusinsinöörin paikka, jonka Antti sai. Nykyisessä työtehtävässään turvallisuuden kehitysinsinöörinä Antti on työskennellyt nyt parisen vuotta.

Turvallisuuskierroksia ja työturvallisuusasioissa tukemista

Antin työtehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Niihin kuuluu muun muassa turvallisuus- ja ympäristöhavainnointi -kierrosten vetämistä työmailla ja voimalaitoksilla, organisaation tukemista työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, riskiarviointia, tapaturmien ja muiden poikkeamien käsittelyä, tapaturmien tilastointia ja raportointia sekä turvallisuuteen liittyvän järjestelmän ylläpitoa.

– Olen ollut myös tietosuojavastaavan roolissa reilun vuoden ajan.

Antin mukaan hänen työnsä edellyttää erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista, kun esimerkiksi huomautetaan työturvallisuuteen liittyvistä puutteista, jolloin asiat tulee osata esittää oikealla tavalla. Turvallisuuteen liittyvät huomiot voivat monesti olla myös positiivisia havaintoja, eikä pelkästään negatiivisia, kuten että esimerkiksi kaide puuttuisi. Lisäksi työssä tärkeää on olla tarkka ja omata kyky oppia uutta.

– Turvallisuustoiminta on muuttunut paljon kymmenen vuoden aikana. Mobiilityökalut ja digitalisaatio ovat helpottaneet ja tehostaneet havaintojen raportointia sekä käsittelyä. Nykyisin tehdäänkin enemmän ennakoivia havaintoja ja korjaavia toimenpiteitä jo ennen kuin mitään sattuu.

Tuloksien aikaansaaminen tärkeää

Haasteellisinta työssä on Antin mukaan työtehtävien priorisointi, sillä monipuolisia työtehtäviä on niin paljon. Hänen työpäivänsä koostuvat useimmiten turvallisuuskierroksesta, parista palaverista ja lisäksi itsenäisemmästä työskentelystä muiden työtehtävien parissa. Kesällä turvallisuuskierroksia on enemmän, sillä silloin on laitosten revisioita ja rakennetaan kaukolämpö- ja sähköverkkoa.

Parasta töissä ovat Antin mielestä työkaverit ja oma tiimi.

Kaikkien kanssa tulee toimeen. Lahti Energialla on myös avoin ilmapiiri, ja asioita halutaan kehittää eteenpäin.

Antin mielestä työskentely Lahti Energialla on ollut oikein mukavaa. Poikkeusaika on kuitenkin vaikuttanut paljon hänen työhönsä, kun kollegoita ei näe enää niin usein kuin ennen. Turvallisuuskierroksilla heitä näkee silti edelleen. Antin mukaan työssä tärkeää on ennen kaikkea se, että sillä on tarkoitus.

– Minulle on tärkeää, että työllä saadaan aikaan tuloksia, esimerkiksi estettyä työtapaturmia tai läheltä piti –tilanteita.