Sertifikaatit kertovat vastuullisista toimintatavoistamme

DNV GL on myöntänyt Lahti Energialle ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmäsertifikaatin sekä ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmäsertifikaatin kolmeksi vuodeksi.

Sertifikaatit ovat todistuksia siitä, että toimintamme täyttää johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset. Ne kertovat asiakkaillemme ja sidosryhmillemme valitun standardin noudattamisesta ja sitoutumisestamme ympäristö- ja turvallisuustoiminnan jatkuvaan parantamiseen.  

Sisäisillä auditoinneilla varmistamme, että toimintaamme toteutetaan ja ylläpidetään asianmukaisesti. Lisäksi varmistamme, että toimintajärjestelmämme on toteutettu ja ylläpidetty oikein ja se on tehokas toimintapolitiikan sekä päämäärien toteuttamisessa. Sisäisen auditoinnin tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen eri liiketoimintojen välillä.

Nykyiset sertifikaatit ovat voimassa 19.12.2023-18.12.2026, mutta edellytykset niiden voimassaololle tarkistetaan vuosittain tehtävillä ulkoisilla auditoinneilla. Auditointien yhteydessä tarkastellaan dokumentteja, ohjeistusta sekä toimintaamme niin kokouspöydän äärellä kuin arjen toiminnassakin. Sertifioinnin edellytyksenä on, että täytämme toiminnassamme standardin vaatimukset, eikä vakavia poikkeamia ole.